Disclaimer

Deze website wil een informatieplatform zijn voor longkankerpatiënten en hun omgeving. Deze website is geenszins bedoeld om de adviezen van jouw arts en zijn/haar team te vervangen. Bij twijfel over je gezondheid, of je behandeling, is het best jouw arts te raadplegen.

Het redactieteam van longkankerpatient.be is samengesteld uit artsen, verpleegkundigen en andere gezondheidswerkers die direct bij de problematiek van longkanker betrokken zijn.

De redactie probeert alle informatie zo juist en objectief mogelijk te brengen. Dit sluit niet uit dat deze website onvolkomenheden kan bevatten. Geen enkele persoon of instelling die op welke wijze ook bij deze website of de er opgenomen informatie betrokken is kan aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade bij wie dan ook n.a.v. het ter kennis nemen of aanwenden van hetgeen wordt aangeboden.

Indien je opmerkingen of suggesties hebt nodigen we je uit deze te melden via “Contacteer ons”. De informatie of vragen die je ons doorstuurt kunnen wij opnieuw gebruiken op onze website, maar steeds op anonieme wijze (in de rubriek “Veel gestelde vragen”), en conform de geldende regelgeving m.b.t. de bescherming van de privacy. Je persoonsgegevens zullen dus nooit op deze website worden vermeld.

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Het downloaden en gebruiken van gegevens van deze website voor eigen gebruik is toegelaten, en gebeurt geheel onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij het citeren van delen van deze website in publicaties vragen we je om voldoende duidelijk de bron ervan (Longkankerpatient.be) te willen vermelden. Longkankerpatient.be verwijst soms naar andere websites voor het bekomen van bijkomende informatie, maar is niet aansprakelijk voor de inhoud van de websites waarnaar het verwijst.