Steun ons - Donation

Als u ons werk en onderzoek wil ondersteunen, kan dit door een gift aan het “Fonds Respiratoire Oncologie”. 

U kunt steunen door overschrijving op rekening KU Leuven, Krakenstraat 3,  B- 3000 Leuven:
IBAN: BE45 7340 1941 7789
BIC: KREDBEBB
Met vermelding “ELR-FOREO1-02010 – Gift Respiratoire Oncologie”.
Mits correcte vermelding wordt voor giften boven de €40 een fiscaal attest verleend.

You can support our work and research by a donation to “Fonds Respiratoire Oncologie”.

For that purpose, a bank transfer can be made to:
Katholieke Universiteit Leuven, Krakenstraat 3, 3000 Leuven, Belgium
IBAN: BE45 7340 1941 7789
BIC: KREDBEBB
Please mention: “For ELR-FOREO1-O2010 – Gift Respiratory Oncology”.
A tax certificate can be issued by the LUF (Leuven University Fund) for gifts above €40.