Andere oorzaken

Blootstelling aan luchtverontreiniging zou een rol spelen bij het ontstaan van longkanker, doch verder onderzoek is nodig om de exacte oorzaak in deze luchtverontreiniging (fijn stof, chemische stoffen, …) aan te tonen.

In de werk- of thuisomgeving bestaat er soms blootstelling aan schadelijke (kankerverwekkende) stoffen die ook longkanker kunnen veroorzaken: meest gekend zijn asbestvezels, organische chemische stoffen (zoals benzenen, fenolen,…), harde metalen (zoals arseen, nikkel,…), ioniserende stralen, en gassen (zoals radon).