Chemotherapie

Eerste behandeling:

  • Voor “limited” kleincellige longkanker is de standaard een combinatie van cisplatine en etoposide (samen met radiotherapie op de tumor). Doorgaans worden er vier cycli chemotherapie toegediend. Na elke twee cycli chemotherapie wordt er met radiologische beeldvorming beoordeeld (door meting van tumorale letsels) of de tumor voldoende verkleint onder de chemotherapie of niet.
  • Voor uitgebreide of “extensive” kleincellige longkanker is de standaard een combinatie van carboplatine en etoposide, voor een totale duur van vier tot zes cycli.

Behandeling bij herval:

  • Meestal gaat het herval van de ziekte gepaard met uitzaaiingen buiten de long en dan kan enkel chemotherapie worden toegediend. Er kan een keuze worden gemaakt tussen toediening van het oorspronkelijke chemotherapieschema (carboplatine en etoposide), een andere chemotherapie (bv. topotecan, onder bepaalde voorwaarden van terugbetaling), of een onderzoeksbehandeling.