Chemotherapie

  • Mesothelioompatiënten komen in aanmerking voor chemotherapie, om de groei van het mesothelioom af te remmen. Deze therapie is niet genezend. Standaard wordt het schema (cis- of carbo-)platinum en pemetrexed toegediend, en om de drie weken herhaald. Bij gunstig resultaat en bij goede tolerantie kunnen er in totaal 4 tot 6 cycli chemotherapie worden toegediend. Hierop volgt een rustperiode, waarbij de patiënt op regelmatige tijdstippen wordt opgevolgd.
  • Indien de platinum-pemetrexed chemotherapie niet meer effectief is, kan er worden overgeschakeld op andere chemotherapie als tweede behandeling (gemcitabine of vinorelbine in monotherapie). De patiënt kan eventueel worden behandeld binnen een klinisch wetenschappelijk onderzoek.