Vroege stadia (stadium I-II)

  • Chirurgie is de voorkeursbehandeling. Ook wanneer de tumor volledig weggenomen is kan een kwaadaardige tumor hervallen. Bij kleine tumoren komt dit niet veel voor, maar bij patiënten met een grotere tumor of met aangetaste lymfeklieren is postoperatieve chemotherapie (adjuvante chemotherapie) aangewezen, daar deze het risico op herval met een derde vermindert. Radiotherapie als aanvulling op de chirurgie gebeurt vooral als de tumor niet volledig verwijderd kon worden.
  • Wanneer de patiënt geen longchirurgie aankan omwille van beperkingen in de longfunctie, hartziekte of andere reden, is radiotherapie een goed alternatief. Met recente bestralingstechnieken kan op een veilige manier een hoge dosis gegeven worden in een beperkt aantal fracties, die dan net als chirurgie radicaal kan zijn (stereotactische radiotherapie).