Biobank

  • Een biobank is een bewaarplaats waar biologisch materiaal van patiënten voor onderzoeksdoeleinden wordt opgeslagen.
  • Door de zeer recente opkomst van een meer geïndividualiseerde, patiëntgerichte geneeskunde ook op het gebied van de respiratoire oncologie is de nood aan biologisch materiaal toegenomen.
  • Dank zij de biobank hebben onderzoekers toegang tot grote hoeveelheden opgeslagen hoogkwalitatief biologisch materiaal, van zowel zieke als gezonde oorsprong. Het biologisch materiaal wordt vanuit de biobank beschikbaar gesteld voor diverse onderzoeksdoeleinden. Verder is het bewaren van biologisch materiaal van patiënten in zeer ruime zin essentieel voor al het toekomstig translationeel onderzoek.
  • De patiënt geeft met een specifiek informed consent toestemming om biologische stalen van tumoren, weefsels, bloed, … te laten bewaren en gebruiken voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Binnen dit hele proces van bewaren van weefsels alsook het later gebruiken van de weefsels voor onderzoek wordt de privacy van de patiënt steeds bewaard.