Cardiologisch onderzoek

Electrocardiografie (ECG)

Via het aanbrengen van enkele electroden wordt een meting uitgevoerd van de elektrische stroom geproduceerd door het hart. Dit geeft informatie over het ritme en de werking van het hart.


Echocardiografie

Door middel van ultrasone geluidsgolven (‘echo’) worden de hartkamers en de hartklepbewegingen in beeld gebracht. Meestal gebeurt dit “transthoracaal” (doorheen de borstwand). In bepaalde gevallen kan dit ook “transoesofagaal” (doorheen de slokdarm) gebeuren. Dit onderzoek geeft een goed idee over de globale hartfunctie en is belangrijk bij de preoperatieve oppuntstelling.