Comfortzorg

Comfortzorg is een onderdeel van palliatieve zorg met als doel je ‘welzijn’ optimaal aan te passen aan elke situatie en volgens specifieke noden. Er wordt getracht je comfort en je welbevinden zo goed mogelijk te behouden, te verbeteren of te optimaliseren. Het gaat hier voornamelijk om: ligcomfort, zitcomfort, zich verplaatsen, aankleden, wassen, voeden en beleven/welzijn. De perceptie van comfort is voor iedere longkankerpatiënt verschillend en kan individueel anders ingevuld worden.