Emoties

Je zieke partner en jij gaan door een heleboel emoties. Toch kunnen jullie reacties erg verschillend zijn. Dit heeft vooral te maken met het verschil in persoonlijkheid, in levensgeschiedenis. Sommige emoties van je partner (boosheid, verdriet, machteloosheid) zullen voor jou heel begrijpelijk en herkenbaar zijn. Met andere reacties kan je het moeilijker hebben. Misschien krijg je soms het gevoel dat je partner een ander mens is geworden, je partner is plots stiller, opvliegend of ontkennend.

Het kan zoeken zijn hoe je het best reageert op de emoties en reacties van je partner. Je weet niet goed of je nu best zelf over de ziekte begint of dat je beter afwacht totdat je partner er iets over zegt. Je kan je daardoor onhandig of ongemakkelijk voelen. Omdat je partner en de ziekte nu centraal staan in jullie leven, kan je het gevoel krijgen dat er weinig tijd en ruimte is voor je eigen emoties. Je denkt misschien dat je beter je eigen gevoelens even wegcijfert, omdat er vooral praktisch, zoveel van je verwacht wordt. Maar ook jij hebt behoefte aan en recht op steun, je hebt tijd en ruimte nodig om je emoties te verwerken, je mag af en toe wat aandacht opeisen voor jezelf.

Naast de moeilijke emoties die gepaard gaan met longkanker, kunnen er ook positieve dingen uit voortvloeien. Misschien ervaar je dat jij en je partner dichter naar mekaar toe zijn gegroeid door de ziekte, dat jullie op een andere manier naar het leven kijken en nieuwe prioriteiten hebben, meer van kleine dingen samen kunnen genieten.

 

  • Probeer je zieke partner tijd en ruimte te geven om voor zichzelf de emoties op een rijtje te zetten. Ieder heeft zijn eigen tempo en manier om met deze situatie om te gaan. Help zo nodig of gevraagd.
  • Je hebt het recht om verdrietig of boos te zijn en je hoeft je hier niet voor te schamen.
  • Je hoeft je gevoelens niet weg te cijferen, probeer erover te praten. Communiceer met je partner, ga na in welke mate je bij mekaar terecht kan met jullie emoties.
  • Ook jij hebt recht op privacy. Ga na of je partner graag wil dat je mee naar het ziekenhuis komt.
  • Wanneer het voor jou emotioneel te zwaar wordt, bespreek dit dan met je arts, eventueel kan je een tijdje begeleiding of ondersteuning vragen van een psycholoog.
  • Je kan aan je arts vragen ondersteunende medicatie voor te schrijven.