Erfelijkheid

Longkanker is zelden erfelijk. Uitzonderlijk wordt een familiale aanleg voor longkanker (en ook voor andere kankers) vastgesteld. Als binnen een bepaalde familie meerdere gevallen van longkanker worden vastgesteld, betreft het meestal families waar meerdere familieleden zelf roken of blootgesteld zijn aan tabaksrook. Er bestaat tot op heden geen enkele bruikbare genetische test om het erfelijk risico op longkanker routinematig te kunnen bepalen.

Longkanker is evenmin besmettelijk. Longkanker kan dus niet aan anderen worden overgedragen door bloed- of speekselcontact.