Familie

Familie Longkanker kan een grote invloed hebben op het gezins- en familieleven, zowel op organisatorisch als op emotioneel vlak. Wanneer je te horen krijgt dat iemand in je familie longkanker krijgt, kunnen er heel wat emoties door je heen gaan. Je bent bezorgd om je familielid en verdrietig of boos omdat dit in jouw familie gebeurt. Vaak voel je je ook machteloos, je ziet hoe moeilijk de patiënt het heeft maar helaas kan je de ziekte, de pijn en de angst bij de patiënt niet wegnemen.

 Het is beangstigend niet zeker te weten of de persoon met kanker weer beter zal worden. Misschien is het niet de eerste maal dat er iemand in je familie kanker krijgt en ben je bang dat er nog meer familieleden kanker zullen krijgen. Misschien heb je het moeilijk met reacties van andere familieleden of van de longkankerpatiënt zelf. Je kan soms boos of geschokt zijn om bepaalde reacties.

Je kan je veel vragen stellen: Wat kan je praktisch doen voor je familielid en zijn of haar gezin? Laat je hen best met rust? Willen ze graag geholpen worden? Kan je hen vertellen waar jij het moeilijk mee hebt? Hoe gaat de ziekte verder evolueren? Wat staat er jullie te wachten? Er komt veel op je af…. de eventuele zorg voor een vader of moeder, partner of kind, de emotionele en lichamelijk belasting.

Wanneer je kind longkanker krijgt, kan je de neiging hebben om terug in je ouderrol te stappen. Je wil voor je kind zorgen zoals vroeger en kan de gedachte niet verdragen dat je kind misschien voor jou zal sterven. Het lijkt een omgekeerde wereld.

 

Familie
  • Praat over je emoties. Zoek een steunfiguur in je omgeving. Je kan ook altijd professionele hulp vragen.
  • Vraag aan de patiënt en het gezin wat je voor hen kan doen. Kom desnoods met concrete voorstellen (aanbieden om te koken, het gras te maaien, voor eventuele kinderen te zorgen, ….).
  • Je kan ook een luisterend oor aanbieden, maar doe dit alleen als je het aankan.
  • Als je op bezoek gaat, ga dan eerst na of dit het goede moment is. Wanneer de patiënt opgenomen is in het ziekenhuis spreek je best met andere familieleden af om het bezoek te spreiden. Bespreek dit ook met de patiënt zelf.
  • Als je overweegt om kinderen mee op bezoek te brengen, ga dan eerst na of dit haalbaar is voor de patiënt en voor het kind.
  • Als de zieke niet meer in staat is om de informatie mbt de ziektetoestand te coördineren, kan je als familie afspreken wie de contactpersoon naar de artsen zal zijn. Alle informatie verloopt dan via deze persoon.
  • Niet alleen de longkankerpatiënt zelf is een ‘slachtoffer’, maar ook de partner en de familie. De ziekte treft meer dan enkel de patiënt. Jij als familielid hebt ook recht op erkenning en begrip voor je verdriet.
  • Onthoud dat elke persoon anders reageert op de diagnose van longkanker. Als je bepaalde reacties van je familie of van de patiënt zelf niet begrijpt, kan je hen hierover aanspreken.
  • Op deze site vind je meer info over longkanker, de onderzoeken en de behandelingen.