Gecombineerde behandeling

Een gecombineerde behandeling is het toedienen van verschillende behandelingsvormen, meestal een combinatie van een systemische met een niet-systemische behandeling. Deze behandeling wordt vooral toegepast omdat ze de genezingskansen verbetert bij patiënten met een lokaal gevorderde tumor zonder uitzaaiingen (stadium II en stadium III). Bij patiënten met operabele tumoren is de combinatie vaak chirurgie en chemotherapie. Chemotherapie kan hetzij als aanvullende behandeling na chirurgie worden gegeven (adjuvante chemotherapie), hetzij voorafgaand aan de chirurgie (inductiechemotherapie of neo-adjuvante chemotherapie), afhankelijk van de uitgebreidheid van de tumor.
Bij niet-operabele patiënten (d.w.z. wanneer geen volledige wegname van alle tumorweefsel haalbaar is) wordt de combinatie chemotherapie en radiotherapie toegepast. Dit gebeurt bij voorkeur gelijktijdig, wat efficiënter is, maar wel meer nevenwerkingen kan geven. Bij patiënten in minder goede algemene conditie wordt eerst chemotherapie gegeven, gevolgd door radiotherapie.