Gecombineerde chemoradiotherapie

  • Voor een “limited” kleincellige longtumor worden chemotherapie en radiotherapie (op de longtumor en klieren) best gecombineerd. Praktisch gebeurt dit door vanaf de eerste of de tweede cyclus chemotherapie gelijktijdig te starten met (dagelijkse) bestraling. In totaal worden er 30 sessies bestraling voorzien, een per dag, vijf dagen per week.
  • Bij patiënten met een “limited” kleincellige longkanker die niet in aanmerking komen voor deze gecombineerde chemoradiotherapie wordt er nagekeken of zij misschien niet best eerst de chemotherapie zouden toegediend krijgen (in totaal vier kuren) en daarna gevolgd door de bestraling op de longtumor
  • Gecombineerd chemoradiotherapie wordt niet standaard toegepast bij patiënten met een “extensive” kleincellige longkanker.