Heelkundig onderzoek

Mediastinoscopie

Onder algemene verdoving wordt een kijkbuis, verbonden met een camera, in het mediastinum gebracht. Zo kan de chirurg uitzaaiingen van de longtumor in de klieren tussen de longen opsporen en er weefsel van nemen voor anatomopathologisch onderzoek.

VATS

Bij een VATS (video-geassisteerde thoracale chirurgie, kijkoperatie, thoracoscopie) brengt de thoracale chirurg onder algemene verdoving een videocamera in de borstkasholte. Zo kan de chirurg via deze thoracoscopie heel ruime biopsies nemen van zowel de long, de longvliezen en de mediastinale lymfeklieren. Via VATS kan de chirurg een longoperatie verrichten waarbij ofwel een gedeelte van een lob (segmentectomie) ofwel een gehele lob (lobectomie) wordt weggenomen.