Herval

HervalWanneer je een behandeling voor longkanker hebt ondergaan, bestaat de mogelijkheid dat de ziekte na een korte of langere periode terugkomt of toeneemt. Dit gebeurt omdat er in je lichaam nog kankercellen achtergebleven zijn, die opnieuw onrustig worden.

Misschien heb je geen klachten, dezelfde klachten als de vorige keer, of nieuwe klachten. De ziekte kan namelijk ook terugkomen op andere plaatsen in je lichaam bijv. in bot, lever, bijnier, hersenen, … Dan spreekt men van uitzaaiingen of metastasen. Je behandeling zal op dat moment afhankelijk zijn van meerdere factoren zoals: je algemene conditie, grootte en type van het gezwel, uitzaaiingen,…

Er zijn meerdere en nieuwere behandelingsmogelijkheden voor longkanker. Als je ziekte terug komt nadat ze gedurende een langere tijd afwezig is geweest, kan het zijn dat je arts je opnieuw dezelfde behandeling voorstelt, maar er zijn ook opeenvolgende verschillende behandelingen mogelijk. Het is dan opnieuw wachten op het resultaat. Soms zal de behandeling gestopt worden omdat de tumor niet meer gunstig reageert op de behandeling. Het kan ook zijn dat er op een bepaald moment voor jou geen behandeling meer voorradig is. Ondersteunende comfortzorg blijft echter altijd mogelijk.

Herval kan psychologisch zeer zwaar aankomen, zowel voor jou als voor je partner. Waarschijnlijk maak je dezelfde psychische reacties door als de eerste keer, soms nog in een ergere mate. Ongeloof, angst, verdriet, hopeloosheid, ontgoocheling. Het vertrouwen in de behandelende arts en in het medische team kan wankelen.

Je inspanningen, het verdragen van de therapie en de nevenwerkingen lijken voor niets te zijn geweest en je weet dat er, indien mogelijk, opnieuw een behandeling zal gestart worden.

 

Herval
  • Probeer je leven niet te laten domineren door je teruggekomen ziekte.
  • Tracht je hoop op herstel door een volgende aanpak niet te vlug te verliezen.
  • Bepaal wat belangrijk is voor je zelf en je naasten, en wat niet.
  • Vraag voldoende uitleg naar mogelijke behandelingen aan je arts.
  • Mogelijke reacties van anderen, goed bedoelde boodschappen kunnen verkeerd bij je overkomen. Probeer ze te kaderen, te begrijpen.
  • Praten over het hervallen kan verlichtend werken.
  • Emotionele begeleiding, eventueel door professionelen, kan nodig zijn.
  • Je hebt ook de mogelijkheid om af te zien van een nieuwe behandeling. Bespreek voor- en nadelen van een eventuele therapie met je arts.