Heelkunde

  • Slechts bij fitte patiënten met een beperkte of “limited” kleincellige longkanker kan een heelkundige behandeling worden overwogen. De kans op dergelijke behandeling is gemiddeld eerder klein vermits een kleincellige longkanker zelden in een zeer vroeg stadium ontdekt wordt. Vaak betreft het bij “limited” kleincellige longkanker een toevallige vondst bij een patiënt die voor een klein ‘verdacht’ longgezwel werd geopereerd. De diagnose van kleincellige longkanker wordt in dergelijke gevallen soms pas tijdens of na de operatieve ingreep gesteld.
  • Heelkunde voor een kleincellige longkanker dient standaard te worden gevolgd door chemotherapie (schema carboplatine en etoposide), alsook door een preventieve hersenbestraling en zeldzaam ook nog door een bestraling op de vroegere klierlokalisaties.