Kortademigheid

Longkanker kan gepaard gaan met kortademigheid (‘dyspnee’). Dat kan beangstigend zijn. Het ontstaan ervan hangt nauw samen met de lokalisatie en de grootte van de tumor. De kortademigheid kan zich zowel voordoen bij rust als bij inspanning.

Zuurstoftekort in het bloed door o.a. een infectie, bloedarmoede, pleuravocht of hartzwakte, zijn mogelijke oorzaken van kortademigheid.

Anderzijds kan kortademigheid of benauwdheid ook veroorzaakt worden door psychische spanningen, zoals angst, paniek en stress. Zowel de subjectieve beleving van je kortademigheid als de meer objectieve bevindingen zijn van belang voor het vaststellen en behandelen van dit probleem.

 

Kortademigheid
  • Probeer je voldoende te ontspannen, bijv. wandelen, muziek beluisteren, yoga, …
  • Neem een comfortabele houding aan in zetel of bed; half rechtop zittend, eventueel gesteund door kussens.
  • Pas zo nodig je lichamelijke activiteiten aan, las rustpauzes in waar nodig.
  • Verlucht je kamer voldoende.
  • Vermijd knellende kleding.
  • Door een kinesitherapeut aangeleerde ademhalings- of ontspanningsoefeningen kunnen in bepaalde gevallen helpen.
  • Luchtwegverwijdende middelen of zuurstof kunnen zo nodig door een arts voorgeschreven worden.
  • Indien je pijn hebt neem je, op voorschrift van de arts, voldoende pijnmedicatie; dit zal een positief effect hebben op je kortademigheid. Morfinederivaten kunnen ook helpen bij kortademigheid.
  • Vertel het je arts, verpleegkundige als je kortademigheid ervaart, zodat de juiste oorzaak gevonden én behandeld kan worden. Bespreek ook je eventuele angsten of spanningen met hen zodat zij je op een goede manier kunnen verder helpen.