Locoregionaal stadium (stadium III)

  • Dit stadium vereist een radicale aanpak, met een gecombineerde behandeling,chemotherapie in combinatie met een lokale behandeling zoals chirurgie en/of radiotherapie.
  • Bij patiënten waar de tumor nog volledig kan weggenomen worden, gebeurt er eerst een preoperatieve behandeling die de tumor kan verkleinen, met aansluitend de chirurgie. Deze preoperatieve behandeling kan ofwel uit chemotherapie (inductiechemotherapie of neo-adjuvante chemotherapie) ofwel uit gecombineerde chemo- en radiotherapie bestaan, en duurt meestal een 2-tal maanden.
  • Bij niet-operabele patiënten worden chemo- en radiotherapie gecombineerd. Bij voldoende fitte patiënten lopen deze gelijktijdig, daar dit efficiënter is, maar ten koste van meer nevenwerkingen. Bij patiënten in minder sterke algemene conditie komt de chemotherapie eerst, gevolgd door de radiotherapie. Deze behandeling is intensief en kan zwaar zijn voor een patiënt, maar is nodig om de genezingskansen maximaal te benutten.