Gecombineerde behandeling

Door het toepassen van of heelkunde, of chemotherapie, of radiotherapie kan een mesothelioompatiënt niet worden genezen. Een gecombineerde aanpak, of ‘drie-modaliteitstherapie’, omvat: chemotherapie (vooraf aan of volgend op heelkunde), heelkunde (het wegnemen van longvlies of van long met longvlies) en radiotherapie. Hiermee kan de gemiddelde overleving van geselecteerde mesothelioompatiënten worden verlengd. Deze uitvoerige selectie van mesothelioompatiënten gebeurt, net zoals bij longkanker, zowel op basis van de uitgebreidheid van de longvlieskanker als op basis van de medische toestand (‘fitheid’) van de patiënt. Het toepassen van deze drie-modaliteitstherapie is helemaal niet standaard en wordt best enkel toegepast binnen een onderzoeksprotocol.