Lotgenoten

In het ziekenhuis kom je in contact met andere longkankerpatiënten. Dit kan verhelderend en steunend zijn. Je begrijpt elkaar vaak zonder veel uitleg. Indien je lotgenotencontact als helpend ervaart dan kan je je aansluiten bij een zelfhulpgroep voor kankerpatiënten. Deze groepen brengen lotgenoten bij elkaar en bieden aanvullende hulp naast de geboden professionele zorg. Op dit moment bestaat er in België nog geen specifieke zelfhulpgroep voor longkankerpatiënten.

Meer algemene informatie is beschikbaar op www.zelfhulp.be of op www.tegenkanker.be. Je kan ook medepatiënten opzoeken in het ziekenhuis, op speciale vakanties of via het internet.

Anderzijds kunnen de contacten met andere patiënten ook een bron van stress zijn. Niet iedereen heeft evenveel behoefte aan informatie en de confrontatie met een lotgenoot kan bij jou soms meer angst en onzekerheid uitlokken.

 

Lotgenoten
  • Probeer zelf aan te geven wat je van lotgenoten wil weten en wat niet.
  • Maak duidelijk wanneer je niets over de ziekte wil horen of er niet over wil praten.
  • Probeer patiënten of hun familie te mijden wanneer hun verhalen te confronterend zijn.