Microscopisch en moleculair onderzoek

  • De weefselstalen (spoeling, biopsie van luchtwegen, longen, klieren,…) bekomen via endoscopische technieken worden voor verdere analyse verstuurd naar de dienst Pathologische Ontleedkunde. Naast microscopisch onderzoek kan het voor de exacte bepaling van het subtype longkanker aangewezen zijn om specifieke kleuringen (‘immunohistochemie’) uit te voeren. De totale duur voor dit microscopisch onderzoek bedraagt meerdere werkdagen.
  • Om het nut van nieuwe doelgerichte therapie te beoordelen gebeurt er nu vaak ook moleculaire analyse op de tumorcellen. Voor deze bijkomende moleculaire analyses wordt een deel van het tumorweefsel doorgestuurd naar de dienst Moleculaire Diagnostiek. Deze moleculaire analyses vergen meer weefsel en duren langer. De resultaten zijn pas gekend na meerdere weken. Soms vereist dit een nieuw onderzoek om een ruimere biopsie te nemen.