Onderzoeken

De stagering gebeurt aan de hand van een beslisboom van diverse onderzoeken (niet elke patiënt heeft alle testen nodig):