Onderzoeksbehandeling

Door middel van klinisch wetenschappelijk onderzoek (‘research’) probeert men voortdurend nieuwe behandelingsmiddelen, -methoden of combinaties van behandelingen te onderzoeken. De bedoeling hiervan is het streven naar een verbetering van de overlevingskansen en levenskwaliteit voor longkankerpatiënten. Een nieuwe behandelingsmethode wordt pas als standaardbehandeling aanvaard, wanneer deze methode na een ‘cascade’ van wetenschappelijk onderzoek beter blijkt dan de geldende standaardbehandeling.