Oorzaken

Door langdurige blootstelling van de slijmvliezen van de luchtwegen aan kankerverwekkende prikkels ontstaan er veranderingen in het genetisch materiaal van de cel.  Door deze genetische veranderingen ontspoort de groei van de cellen. 

De tijdspanne tussen de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen en het ontstaan van kankercellen bedraagt vele jaren.