Opvolging na beëindigen van de behandeling

  • Na beëindigen van de behandeling word je op regelmatige basis opgevolgd en blijvend ondersteund. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan de mogelijke late bijwerkingen en de eerste tekens van een eventueel herval.
  • De opvolging bestaat uit consultaties bij een (long)arts waarbij naast het lichamelijk onderzoek aanvullend een bloedafname, een longfoto of een CT-scan kan worden uitgevoerd.
  • De frequentie van consultaties en de aard van de onderzoeken hangen af van het stadium van de tumor en van het tijdsinterval sinds de laatste behandeling maar tevens van je klachtenpatroon. Bij recente beeindiging van je chemotherapie kan dit bijv. om de 6 à 8 weken zijn met een CT-scan. Twee jaar na operatie van een vroeg stadium van longkanker kan een bezoek om het half jaar met een longfoto volstaan.
  • In statistieken wordt een ziektevrije overleving van 5 jaar bij kankerpatiënten per definitie als ‘genezing’ aanzien. Na genezing van een longtumor is er nog steeds een kans van 1 tot 2% per jaar op het ontwikkelen van een tweede longtumor. Daarom is jaarlijkse controle raadzaam.