Palliatief (support)team/ palliatief netwerk / palliatieve thuiszorg

Het palliatief team bestaat uit een team van professionele zorgverleners (meestal een arts, verpleegkundige, psycholoog,… die een specifieke opleiding  genoten in de palliatieve zorg) waar je beroep op kan doen of advies kan aan vragen voor een optimaal comfort en welbevinden  in de palliatieve fase van je ziekte, voor optimalisatie  van je symptoomcontrole, voor een opname op een palliatieve afdeling…

 

Vermoeidheid

Hoe contacteren?

In het ziekenhuis:  via arts, verpleegkundige, maatschappelijk assistent(e), …

Thuis: via arts, verpleegkundige,  Federatie palliatieve zorgVlaanderen  op  www.palliatief.be, www.nachtzorgvlaamsbrabant.be ....

...