Palliatieve zorg

De term palliatie is afgeleid van het Latijnse woord pallium, dat ‘mantel’ betekent, een mantel van warmte en bescherming voor de ongeneeslijke longkankerpatiënt, met als doel het bevorderen van de levenskwaliteit van de patiënt en van zijn naasten. De totaalzorg (zowel medische, verpleegkundige, psychisch, sociale en/of spirituele zorg) is erop gericht ongemak of discomfort, ontstaan door je ziekte of uitzaaiingen, te verhelpen. Een specifieke tumorbehandeling biedt hier géén meerwaarde meer omdat er meer nadelen dan voordelen zijn.

Vermoeidheid

Je wensen, verwachtingen, beslissingen,… zo vlug mogelijk kenbaar maken aan de zorgverleners, naasten, huisarts, mantelzorgers… geeft voordelen.

Goede communicatie is essentieel! Zo wordt het op een later moment van het ziekteproces gemakkelijker om ‘kwaliteit van leven’ te helpen realiseren, want dit wordt door elkeen anders ingevuld. 

Zie ook websiteonderdeel ‘werk en huishouden’  en www.palliatief.be voor andere contactadressen.