Zingeving en spiritualiteit

Tijdens moeilijke periodes zoals deze, gaan mensen soms op zoek naar een spirituele houvast. Misschien waren je partner en/of jij voordien al gelovig en vind je hier nu extra steun in. Het kan zijn dat je geloof nu aan het wankelen gaat. Soms gebeurt het ook dat brokstukken van een vroegere levensbeschouwing nu plots bovenkomen.

Het kan moeilijk zijn als jij en je partner een verschillende levensbeschouwing hebben. Probeer begrip te hebben voor die andere overtuiging. Een hulpverlener kan met jullie in gesprek gaan. Het is belangrijk dat jij, als partner van de patiënt, terecht kan met je verhaal, je vragen, je onzekerheden.

De existentiële dimensie wordt verzorgd door de ziekenhuispastoraal of door een vertegenwoordiger van een andere geloofsovertuiging, die vanuit hun inspiratie aanvullende zorg wil aanbieden. Uiteraard gebeurt dat met respect voor ieders overtuiging.

Het is belangrijk niet alleen te blijven met je levensvragen.  Een luisterend oor, vanuit een levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond, kan je sterken bij het omgaan met longkanker. Rituelen en symbolen kunnen een belangrijke rol spelen. Praten helpt. Weet dat niet alles kan of moet gezegd worden: soms is een gebaar of zelfs de stilte veel sprekender.

 

Zingeving en spiritualiteit
 • In het ziekenhuis:
  • Vraag bij opname van je partner naar verdere informatie en maak je wensen kenbaar.
  • In de pastorale dienst werken één of meerdere mensen als pastor, vanuit een christelijke inspiratie. In elk ziekenhuis kan je ook een beroep doen op levensbeschouwelijke begeleiding of een vertegenwoordiger van andere in België erkende godsdiensten.
 • Buiten het ziekenhuis:
  • Wanneer je partner ontslagen wordt uit het ziekenhuis dreigt de spirituele begeleiding stil te vallen. Toch bestaan er mogelijkheden om ook thuis verder in gesprek te gaan.
  • Voor christenen: kan dat in de thuisparochie met de plaatselijke    verantwoordelijke. Vraag zo nodig regelmatig een bezoek voor een gesprek of een gebed.
  • De vereniging ‘Ziekenzorg’ heeft vrijwilligers die op regelmatige basis zieke mensen en hun partner bezoeken voor een gesprek en/of begeleiding. Contact nemen kan via de parochie: www.ziekenzorg.bewww.kerknet.be.
  • Als je beroep wil doen op een persoon van een andere religie of levensbeschouwing kan je hiervoor ook bij een vertegenwoordiger terecht; (informatie via ziekenhuizen, sociale diensten...).
  • Ook een familielid of goede vriend kan je spiritueel helpen. Mensen met wie je een diepere band hebt, kunnen hier een grote steun betekenen.