Pastor/parochiewerk

De pastor kan je helpen bij zingevingvragen, geloofsvragen, spiritualiteit en levensvragen die ontstaan of naar boven komen omdat je ziekte erg ingrijpend kan zijn in je leven. Het is de persoon die met jou mee op  zoektocht kan gaan naar de rol en de betekenis van deze vragen in je leven.  De pastor doet dit vanuit zijn
Christelijke geloofsovertuiging. Op personen van een andere geloofs- en levensovertuigingen kan ook beroep gedaan worden.

 

Vermoeidheid

Hoe contacteren?

In het ziekenhuis:  via arts, verpleegkundige, maatschappelijk  assistent(e),  telefonisch, onthaal, …

Thuis:  via je parochie, via de websites: www.ziekenzorg.be, www.kerknet.be., via je geloofsgemeenschap, …