Alarmsymptomen

Vroegtijdige diagnose bij klachten:
Het is belangrijk om SNEL MEDISCH ADVIES te vragen indien zich bepaalde klachten of alarmsymptomen voordoen die kunnen wijzen op het ontstaan van longkanker. Bij het optreden van een van deze klachten is het aanbevolen om beeldvorming van de longen te laten uitvoeren:

  • Aanslepende hoest, vaak met een verandering in de ‘soort’ hoest
  • Bloed ophoesten
  • Pijn op de borstkas
  • Kortademigheid die op korte termijn optreedt
  • Aanslepende vermoeidheid