Screeningonderzoek voor longkanker

Nut van screening

Het nut om zich regelmatig te laten testen of ‘screenen’ op de aanwezigheid van borstkanker, van dikkedarmkanker, of van baarmoederhalskanker is reeds voldoende bewezen. Tot op heden kunnen we nog niet systematisch screenen voor longkanker bij gebrek aan een goede screeningsmethode. Het zou nochtans erg zinvol zijn om te screenen op longkanker, want hoe kleiner een longkanker is wanneer hij wordt ontdekt, hoe groter de kans wordt op definitieve genezing na behandeling.

Screeningsmethoden voor longkanker

Meerdere onderzoeken (radiografie van de longen, slijmonderzoek op kwaadaardige cellen, tumormerkers in het bloed) werden al zorgvuldig getest om te screenen op longkanker bij een groep ‘risico’personen, meestal rokers, binnen een leeftijdsgroep van 50-75 jaar oud. Helaas kon tot op heden met geen enkele test een gunstig screeningsresultaat worden geboekt.