Radiologisch onderzoek

Longfoto

Bij een röntgenfoto van de longen (RX thorax, thoraxradiografie) wordt zowel een voorachterwaartse als een zijdelingse opname gemaakt. Deze geeft informatie over de longen en het hart en is vaak het eerste onderzoek waarop een longkanker wordt vermoed. Een normale RX-thorax sluit evenwel bij een patiënt met “symptomen” de diagnose van longkanker niet uit. Verder onderzoek is dan aangewezen.

Meer weten: zie op http://www.uzleuven.be/rx

CT scan

CT-scan (computertomografie scan) is een onderzoek waar met röntgenstralen dwarse doorsneden van het lichaam (bijv. de borstkas, de buik, het hoofd)  in beeld worden gebracht. Deze opnames geven een gedetailleerd beeld van de uitgebreidheid van de longtumor en worden ook gebruikt om de evolutie tijdens en na behandeling te volgen.

Meer weten: zie op www.uzleuven.be/ct-scan

Magnetische resonantiescan (MR)

De MR-scan (magnetische resonantie scan, MRI scan, NMR scan) is een onderzoek waar met behulp van een magneetveld en korte radiogolven bepaalde signalen in het lichaam worden opgewekt. Die signalen worden opgevangen en door de computer verwerkt tot zeer gedetailleerde beelden. In bepaalde gevallen kan de MR-scan een aanvulling zijn op de meer courant gebruikte CT-scan.

Meer weten: zie op www.uzleuven.be/kst

Echografie

Echografie is een techniek die gebruik maakt van geluidsgolven die zich verplaatsen en weerkaatsen in het lichaam. Zo vormt de radioloog beelden van organen en andere structuren en krijgt zo een idee over de grootte, de vorm, de samenstelling, de bloedvoorziening en de eventuele afwijkingen.

Meer weten: zie www.uzleuven.be/echografie

CT geleide punctie

Een punctie is een onderzoek waarbij onder geleide van CT-scan beelden lichaamsvocht of -weefsel wordt afgenomen. Na lokale verdoving van de huid wordt een speciale naald tot in de tumor gebracht.

 

Meer weten: zie op www.uzleuven.be/punctie-radiologisch