Roken

Roken is de hoofdoorzaak voor het ontstaan van longkanker. Eén op zeven van alle blijvende rokers zal ooit longkanker ontwikkelen. Omgekeerd, van alle patiënten bij wie longkanker wordt vastgesteld heeft 75 tot 90% gerookt. Vroegtijdig stoppen met roken en (vooral voor jongeren) nooit beginnen roken zijn de beste voorzorgsmaatregelen om het risico op longkanker te beperken. Een “gezonde sigaret” bestaat niet, en ook de zogezegde “light” sigaret is even ongezond! Alle tabakswaren (ook sigaren, pijp) kunnen aanleiding geven tot het ontstaan van longkanker, doch het risico is het grootst bij sigaretten.