Symptomen van longkanker

In het begin is een longtumor nog te klein om waarneembare symptomen te geven. Een kleine tumor wordt soms bij toeval ontdekt wanneer bij een controleonderzoek een radiografie van de borstkas wordt genomen. Pijnklachten ten gevolge van een longtumor ontstaan vaak pas in een meer gevorderd stadium.  Dit is te wijten aan het feit dat de long een “stil orgaan” is, daar enkel de centrale luchtweg en de longvliezen bezenuwing hebben. In een gevorderd stadium kunnen er ook andere symptomen en klachten optreden in andere delen van het lichaam dan de longen, afhankelijk van de plaats van de uitzaaiing. Longtumoren kunnen ook bepaalde “hormonale” stoffen produceren die effecten uitoefenen op andere organen waardoor er symptomen op afstand kunnen optreden zonder dat er uitzaaiingen zijn (‘paraneoplastische symptomen’).
Bij twijfel over je symptomen raadpleeg je best je arts want hoe eerder een longtumor opgespoord wordt hoe groter de kans op genezing.