Symptomen in de borstkas

Frekwente symptomen

  • Hoesten: aanhoudende prikkelhoest, veranderen van de dagelijkse rokershoest naar scherpere hoest die de hele dag duurt.
  • Piepende ademhaling.
  • Ophoesten van bloederige fluimen
  • Herhaaldelijk optredende of moeilijk behandelbare longinfecties.
  • Erge schouderpijn of ademhalingsgebonden pijn in de borstkas.
  • Optreden van of een toename van kortademigheid.


Minder frekwente symptomen

  • Heesheid zonder duidelijke reden en niet voorafgegaan door een verkoudheid of keelpijn.
  • Opzwelling van het gelaat of de nek.
  • Slikstoornissen