Terminale zorg/stervensbegeleiding

Terminale zorg verwijst naar het laatste deel van de palliatieve fase, de ‘palliatieve terminale fase’ waarin kenmerken van het sterven zichtbaar en onafwendbaar zijn. De afhankelijkheid van anderen neemt toe, zelfstandigheid en krachten nemen steeds meer af. De zorg is nu louter gericht op een zo goed mogelijke kwaliteit van leven, voor zowel de betrokken patiënt als de naaste(n). Aanwezigheid van naaste(n), mensen met liefdevolle aandacht en bezorgdheid, is dan vaak het belangrijkste, als hulp in de begeleiding naar een zo kwaliteitsvol mogelijk leven en sterven, tezamen met hulp van professionele zorgverleners. De terminale fase is voor niemand hetzelfde, is afhankelijk van veel factoren en het verloop is moeilijk voorspelbaar. Zorgverleners die palliatieve terminale zorg bieden, besteden aandacht aan lichamelijke klachten zoals pijn of benauwdheid, aan zorgen en verdriet, aan het naderende afscheid. Praten over eventuele wensen en verzuchtingen kenbaar maken kan elkeen helpen.