Radiotherapie (bestraling)

Chemotherapie en ook de gecombineerde chemoradiotherapie worden op regelmatige tijdstippen toegediend in opeenvolgende cycli. Tijdens een cyclus wordt gedurende een of meerdere dagen chemotherapie toegediend, gevolgd door een rustperiode. De duur van een cyclus bedraagt meestal drie of vier weken en is afhankelijk van de aard van de toegediende chemotherapie. Een volledige behandeling met chemo(radio)therapie omvat een zeker aantal cycli die elkaar opvolgen. Vooraf wordt er vermeld hoeveel cycli zullen nagestreefd worden doch er kan niet vooraf worden bepaald hoeveel cycli er effectief zullen toegediend worden want dit is afhankelijk van zowel de tolerantie als het resultaat van de behandeling.