Targeted therapy (doelgerichte behandeling)

Voor een doelgerichte therapie zoals met de EGFR remmers wordt er meestal behandeld in cycli van elk vier weken. De evaluatie van de longkanker gebeurt om de 2 cycli, om de twee maanden dus. De totale duur van een EGFR behandeling staat daarentegen niet op voorhand vast. Er wordt doorgegaan met deze behandeling tot op het ogenblik dat er tumorprogressie wordt vastgesteld.