Verpleegkundige /thuisverpleegkundige /zelfstandig verpleegkundige

De verpleegkundige is de persoon die, in nauwe samenwerking met een arts en andere
professionele zorgverleners, de verzorgende en verpleegtechnische  handelingen ter harte neemt
Zij/hij zal je tevens helpen bij je dagelijkse verzorging, bij het aankleden, de wondzorg, de voorbereiding, en informatie van de onderzoeken …
Bij de verpleegkundige kan je ook  terecht voor begeleiding en opvang. De verpleegkundige  is vaak ook je coördinator en doorverwijzer.

 

Vermoeidheid

Hoe contacteren?

In het ziekenhuis: via arts,(hoofd)verpleegkundige, verpleegkundige, beloproepen, …

Thuis: via  arts, telefonisch, gouden gids.be, …