Vrienden

Vrienden

Als vriend van een patiënt met longkanker, kan je je erg machteloos voelen. Je wil wel helpen, maar weet niet hoe. Misschien weet je niet wat zeggen en weet je niet of je iets moet zeggen? Je kan bang zijn om iets verkeerd te zeggen en bang zijn om de longkankerpatiënt en zijn gezin lastig te vallen. Misschien zegt de patiënt je dat hij liever met rust wordt gelaten.

De patiënt kan zich te ziek of te moe voelen voor bezoek of wil eventjes bekomen van de vele ziekenhuisbezoeken en behandelingen. Vaak vinden patiënten het echter heel fijn om bezoek te krijgen. Door de ziekte kan hun wereld heel klein worden. Bezoek kan hen het gevoel geven dat ze er toch nog bijhoren en de moeite waard zijn.

Ook voor jou als vriend of bezoeker kan het bezoek aan de longkankerpatiënt een verrijking betekenen. Door te luisteren naar de zieke en te zien hoe dit ingrijpt in zijn of haar leven kan ook jouw kijk op de wereld veranderen.

 

Vrienden
  • Op deze site kan je meer info vinden over longkanker, de onderzoeken en de behandelingen.
  • Communiceer met de longkankerpatiënt: Stoort het als je langskomt? Kan je iets doen (enkel wanneer je ook echt je hulp wil aanbieden)? Doe concrete voostellen (koken, gras maaien, ….).
  • Als je de patiënt wil bezoeken, vraag dan eerst of je bezoek niet ongelegen komt. Probeer je bezoekjes ook in tijd te beperken.
  • Praat ook over andere dingen dan ziek zijn.
  • Vat het niet persoonlijk op als de patiënt aangeeft eventjes alleen te willen zijn, probeer dit te respecteren. Dit wil overigens niet zeggen dat je niets meer van je mag laten horen. Bevraag regelmatig de wensen en behoeften van de patiënt.
  • Bekommer je niet om wat je zal zeggen, gewoon aanwezig zijn kan al veel betekenen.
  • Vergeet de partner of familie van de longkankerpatiënt niet in je bekommerd zijn. Hun lijden kan soms even groot zijn als dat van de zieke zelf.