Werk en huishouden

Veel patiënten vragen zich af of ze tijdens hun behandeling nog kunnen blijven werken of hun huishoudelijke activiteiten nog kunnen blijven doen. Dit is zeer individueel bepaald.

Veel hangt af van het soort werk je doet en van het soort behandeling je krijgt, maar ook van de manier waarop je met je ziekte omgaat en hoe je het werk tijdens je ziekte ervaart: als een welkome afwisseling of als een (te) zware belasting!

Indien je werk lichamelijk niet te zwaar is en je ertoe in staat bent, kan je natuurlijk, al dan niet deeltijds, blijven werken. Bespreek dit met je behandelende arts of met de adviserend geneesheer van het ziekenfonds.

Het is aangewezen om ook je werkgever in te lichten over je ziekte en behandeling zodat de werkomstandigheden eventueel (tijdelijk) aan je conditie kunnen aangepast worden.

Vermoeidheid en andere mogelijke nevenwerkingen van de behandeling kunnen maken dat je niet in staat bent helemaal te leven zoals voorheen. Dit kan moeilijk te aanvaarden zijn, je kan je nutteloos en verlamd voelen.

Nadenken over volgende vragen kan helpen om bepaalde noodzakelijke keuzes te maken: Wat is voor jou belangrijk en wat niet? Welke taken wil je zeker zelf blijven oppakken? Wat kan je delegeren en aan wie? Wat is voor jou een goede manier om te ontspannen? Waar put je energie uit?

 

Werk en huishouden
  • Zorg dat je van in het begin goed geïnformeerd bent over je behandeling, de duur, de eventuele complicaties, zodat je samen met je gezin een planning kan opmaken voor de toekomst.
  • Bespreek met je gezin welke taken zij kunnen oppakken en op welke manier. Denk ook aan de praktische gevolgen zoals, vervoer naar het ziekenhuis, opvang van de kinderen e.d.
  • Probeer aangeboden hulp te accepteren, ook al is dit niet altijd even gemakkelijk en gebeurt het niet altijd op de manier waarop jij zou willen.
  • Tracht je eigen grenzen te respecteren en maak tijd vrij voor ontspanning.
  • Schakel professionele thuishulp in via de diensten gezin– en bejaardenhulp (bereikbaar via ocmw gemeente of ziekenfonds) of via dienstencheques (www.dienstencheques-vlaanderen.be) wanneer je het gevoel hebt dat je het huishouden niet meer onder controle hebt. Het behandelend team kan je hierbij vaak helpen.