Zingeving en spiritualiteit

Wanneer je met longkanker geconfronteerd wordt, ga je op zoek naar de plaats van die ziekte in het geheel van je levensverhaal. Het ziek zijn doet je stilvallen en stilstaan bij de grondslag waarop je leven steunt: vreugde en dankbaarheid voor het mooie; verdriet en pijn voor de kwetsuren.
Het ziek zijn speelt zich af op verschillende dimensies; het lichamelijke, het psychische, het emotionele, het sociale, het relationele en ook op het existentiële (zinvragen).
In het integrale zorgaanbod van het ziekenhuis wordt door de verschillende zorgdisciplines aan deze verschillende dimensies aandacht besteed.
De existentiële dimensie wordt verzorgd door de ziekenhuispastoraal of door een vertegenwoordiger van een andere geloofsovertuiging, die vanuit hun inspiratie aanvullende zorg wil aanbieden.
Jouw opname in het ziekenhuis kan erg ingrijpend zijn. 
Waarom overkomt mij dit? Hoe verwerk ik dit? Hoe moet het thuis verder? Heeft mijn leven nog zin? Hoe geef ik zin aan dit alles? Wie of wat geeft mij steun?
Je wordt geconfronteerd met de kwetsbaarheid van het leven…..
Dergelijke levensvragen kunnen niet zomaar ‘opgelost’ worden door gerichte interventies. In de fase volgend op de diagnosemededeling of tijdens het volledige verloop van jouw ziekteproces kan steeds een beroep worden gedaan op spirituele bijstand. Dit is mogelijk door een ontmoeting, een gesprek of een ritueel, het luisterend aanwezig  zijn, het samen  zoeken naar de zin van wat je overkomt, het begeleiden van jouw  rouw, verlies en verdriet, door in te gaan op ethische vragen of dilemma’s, door de zorg omtrent het levenseinde en door geloofsgesprekken. Op die wijze kan gezocht worden naar een zinvolle manier om met je ziekte om te gaan.
 

Zingeving en spiritualiteit
 • In het ziekenhuis:
  • Vraag bij opname naar verdere informatie en maak je wensen kenbaar.
  • In de pastorale dienst werken één of meerdere mensen als pastor, vanuit een christelijke inspiratie. In elk ziekenhuis kan je ook een beroep doen op levensbeschouwelijke begeleiding of een vertegenwoordiger van andere in België erkende godsdiensten.
 • Buiten het ziekenhuis:
  • Wanneer je ontslagen wordt uit het ziekenhuis dreigt de spirituele begeleiding stil te vallen. Toch bestaan er mogelijkheden om ook thuis verder in gesprek te gaan.
  • Voor christenen kan de thuisparochie met de plaatselijke verantwoordelijke hulp bieden. Vraag zo nodig regelmatig een bezoek voor een gesprek of een gebed.
  • De vereniging ‘Ziekenzorg’ heeft vrijwilligers die op regelmatige basis zieke mensen bezoeken voor een gesprek en begeleiding. Contact via de parochie: www.ziekenzorg.be , www.kerknet.be.
  • Voor een andere religie of levensbeschouwing: contacteer mensen voor een gesprek en begeleiding (via ziekenhuizen, sociale diensten....).
  • Ook een familielid of goede vriend kan je spiritueel helpen. Mensen met wie je een diepere band hebt, kunnen hier een grote steun betekenen.