Rechten van de patiënt

 • Sinds 6 oktober 2002 is de Wet op de Patiëntenrechten van kracht. Deze wet zegt klaar en duidelijk wat je rechten als patiënt zijn en hoe je ze kan aanwenden. De wet geldt voor al je zorgverstrekkers (artsen, apothekers, verpleegkundigen, kinesisten,…)
 • Als patiënt heb je recht op:
  • Vertegenwoordiging, indien je zelf niet meer bekwaam bent om jouw rechten te laten gelden.
  • Kwaliteitsvolle dienstverlening, met respect voor menselijke waardigheid en autonomie.
  • Vrije keuze van zorgverstrekker
  • Informatie, over jouw gezondheidstoestand en over de voorgestelde behandeling
  • Toestemming, voor het al dan niet starten of verderzetten van de behandeling
  • Inzage in het patiëntendossier, onder bepaalde voorwaarden
  • Klachtenbemiddeling, via de ombudsdienst


Meer informatie is ook te vinden op http://www.health.belgium.be/eportal/Myhealth/PatientrightsandInterculturalm/Patientrights/index.htm

Kom op voor je patiënten rechten!