Kwaliteitsrapport 2012-2016 (VIKZ)


https://zorgkwaliteit.be/
Meer dan 50 Vlaamse ziekenhuizen rapporteerden voor het eerst hun resultaten en overlevingscijfers voor longkanker aan het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ). Het gaat over patiënten die de diagnose kregen tussen 2012 en 2016. UZ Leuven is het grootste behandelcentrum en kan excellente cijfers voorleggen, zowel voor de algemene zorg voor longkanker, als specifiek voor patiënten die behandeld werden met chirurgie of radiotherapie.


Alle longkankerpatiënten behandeld in UZ Leuven

 
De overlevingskans binnen het jaar na diagnose van stadium I tot en met stadium IV longkanker is voor UZ Leuven statistisch significant hoger dan voor de gemiddelde Vlaamse longkankerpatiënt (Figuur 1). Hierdoor onderscheiden UZ Leuven en 8 andere Vlaamse ziekenhuizen zich van alle overige ziekenhuizen. De gerapporteerde gecorrigeerde Hazard Ratio geeft het risico op overlijden weer binnen het jaar na diagnose. De score op deze Hazard Ratio bedraagt 0.74 voor UZ Leuven en impliceert dus 26% minder risico op overlijden dan de gemiddelde Vlaamse longkankerpatiënt (Figuur 1). 

De geobserveerde 1-jaars en 3-jaars overleving (Figuur 2) van alle stadium I tot en met stadium IV patiënten behandeld in UZ Leuven bedraagt 55% en 31%, respectievelijk, numeriek hoger dan het geheel van Vlaamse ziekenhuizen. Heekunde voor longkanker in UZ Leuven
 

Een gerapporteerde lage 90-dagen postoperatieve sterfte van 2.6% in UZ Leuven voor stadium I tot stadium IIIA niet-kleincellige longkanker wordt aanzien als een indicator voor hoge kwaliteit van chirurgische zorg. Numeriek scoort UZ Leuven beter dan de gemiddelde 3.9% in het geheel van Vlaamse ziekenhuizen. De Odds Ratio van de 90-dagen postoperatieve mortaliteit bedraagt 0.79 voor UZ Leuven (Figuur 3), wat duidt op een lagere kans op postoperatieve mortaliteit in UZ Leuven in vergelijking met het gemiddelde over alle Vlaamse ziekenhuizen.

De geobserveerde 1-jaars en 3-jaars overleving van de stadium I tot stadium IIIA patiënten behandeld met longchirurgie in UZ Leuven (Figuur 4) bedraagt 90% en 74%, respectievelijk, numeriek hoger dan het geheel van Vlaamse ziekenhuizen.

  


Radiotherapie voor longkanker in UZ Leuven

 
Een gerapporteerde lage 60-dagen post-radiotherapie sterfte van 6.3% voor stadium III longkanker in UZ Leuven wordt aanzien als een indicator voor hoge kwaliteit van radiotherapie zorg. Numeriek scoort UZ Leuven beter dan de gemiddelde 8.9% voor het geheel van Vlaamse ziekenhuizen. De Odds Ratio van de 90-dagen post-radiotherapie mortaliteit bedraagt 0.70 voor UZ Leuven (Figuur 5), wat duidt op een lagere kans op post-radiotherapie mortaliteit in UZ Leuven in vergelijking met het gemiddelde over alle Vlaamse ziekenhuizen.

De geobserveerde 1-jaars en 3-jaars overleving van de stadium III longkanker patiënten behandeld met radiotherapie in UZ Leuven (Figuur 6) bedraagt 71% en 33%, respectievelijk, numeriek hoger dan het geheel van Vlaamse ziekenhuizen.


 

​Multidisciplinair overleg en zorgtraject

 
Deze excellente kwaliteit van algehele longkanker zorg te UZ Leuven kan enkel worden gerealiseerd dankzij de inspanningen van een multidisciplinair team aan klinische zorgkundigen bestaande uit artsen, verpleegkundigen, oncologisch verpleegkundig specialisten, onco-coaches en psychologen, aangevuld met een klinisch en translationeel onderzoeksteam.