Nuttige links voor patiënten en hun naasten


Beknopte informatie omtrent een oncologische therapie:
De start van een oncologische behandeling roept allicht heel wat vragen op. Via onderstaande websites zijn er korte filmpjes beschikbaar waarin een algemeen beeld gegeven wordt over wat de behandeling inhoudt en hoe de behandeling zal verlopen, met specifieke aandachtspunten per therapie.  
www.uzleuven.be/chemotherapie
www.uzleuven.be/immuuntherapie
www.uzleuven.be/oralekankertherapie
www.uzleuven.be/nl/radiotherapie-oncologie/externe-radiotherapie
https://www.uzleuven.be/nl/longresectie
 
Leven met kanker:
Algemene informatie, filmpjes en infosessies over bepaalde thema’s die voor veel mensen met kanker en hun omgeving belangrijk zijn.
Website: https://www.uzleuven.be/levenmetkanker
 
PROLONG VZW: Patiëntenvereniging
Dit is een initiatief van en voor mensen met longkanker of longvlieskanker (mesothelioom) en hun naasten, die elkaar willen steunen en die het contact tussen lotgenoten willen stimuleren door het organiseren van diverse activiteiten.
Website: https://www.prolong.be
 
Inloophuizen
Mensen met kanker en hun naasten kunnen er terecht voor een babbel, een activiteit of welke niet-medische hulp ze ook kunnen gebruiken. Het inloophuis wil een warme ontmoetingsplek zijn en een actief steunpunt waar je vragen en zorgen kan delen. Momenteel zijn er vijftien inloophuizen gevestigd in Vlaanderen.
Website inloophuis te Leuven: https://inloophuisleuven.be
Overzicht van al de Vlaamse inloophuizen: https://www.allesoverkanker.be/leven-met-kanker/inloophuizen-open-huizen-en-wellbeingcentra#inloophuizen-en-open-huizen
 
Rookstophulp
Wie denkt aan stoppen met roken kan op verschillende manieren hulp verkrijgen. Begeleiding en/of hulpmiddelen verhogen de kans op succes. 
Website: www.tabakstop.be
Overzicht tabakologen in Vlaanderen: https://rookstop.vrgt.be/geregistreerde-tabakologen
 
Rentree: Werken tijdens of na kanker
Rentree is een organisatie die mensen met een kankerdiagnose opnieuw op weg helpt in het werkveld. De coaching is gratis met behulp van de VDAB.
Website: https://www.rentree.eu
 
AYA: young adults en kanker:
AYA staat voor Adolescents & Young Adults en richt zich op jongeren en jongvolwassenen (15 jaar tot 35j ) die geconfronteerd worden met kanker.
Website: https://www.kanker.be/aya

Financiële aspect:
Website: https://www.allesoverkanker.be/leven-met-kanker/verzekeringen-en-kanker